Grondverbetering

Een beproefde oplossing: verkalkingstechnieken.

Bij uiteenlopende projecten passen we onze grondverbetering toe om de draagkracht te verbeteren. Een oude en beproefde techniek, die zelfs teruggaat tot de tijd van de Romeinen.

Kenmerken Bij grondverbetering mengen we bindmiddelen en additieven door de klei of het leem van de ondergrond. Dat zorgt voor het drogen en verkruimelen van de ondergrond. De effecten zijn overtuigend. De ondergrond is beter te verdichten, het draagvermogen neemt aanzienlijk toe en de plasticiteitsindex neemt af. Een bewerkte ondergrond is bovendien meer vorstbestendig en heeft ook op lange termijn een betere drukvastheid. Bij deze vorm van bodemverbetering is het voornaamste doel vocht afdrijven uit gronddeeltjes en verbetering van de (klei-)structuur. Hierbij wordt de bestaande (onder)grond hergebruikt. Ook grond afkomstig uit (riool-)sleuven kan gebruikt worden. Er vindt geen ontgraving plaats.
Dit is een kosteneffectieve oplossing waarmee vertragingen in de bouw zijn te voorkomen. Wegen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig berijdbaar gemaakt en gehouden worden voor aanvoer van materiaal. Ook (tijdelijke) hoog draagkrachtige werkvloeren voor boor- en heistellingen zijn hierdoor te realiseren.

Toepassing Bij verhardingen op minder draagkrachtige grondsoorten, zoals klei- of leem, zijn verkalkingstechnieken vaak een uitstekende oplossing. Als we de ondergrond stabiliseren met additieven, hoeft de grond niet te worden afgevoerd. Dat betekent een flinke besparing op het grondverzet en een ontlasting van het milieu. Het verkalken neemt relatief weinig tijd in beslag; dat is gunstig voor de planning van uw project. Het is zelfs mogelijk met deze techniek duur heiwerk uit te sluiten en te funderen op staal. Deze besparingen hebben we reeds bij veel projecten toegepast.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!