Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad

Bij de testbaan naast Lelystad Airport kunt u uw voertuig testen op verschillende onderdelen, zoals onder andere de meetvlakte, wrijvingssterktes, geluid en aquaplanning. In de kleigrond van de Flevopolder is het niet eenvoudig om een testbaan aan te leggen. De traditionele bewerking zou zijn: klei tot 1,2 meter afgraven en opvullen met zand. Dit brengt een enorm grondverzet met zich mee.

Grondverbetering

De grondverbetering van Terrastab gaat terug tot in de tijd van de Romeinen. Met deze techniek wordt de aanwezige klei of leem gemengd met kalk. Zonder inkoop van zand, grondverzet, transport en verwerking. Het resultaat is zo groot, dat in sommige situaties de mogelijkheid zich voordoet om te funderen op staal! Het is een blijvende verbetering tegen lagere kosten. We freesden 4050m² los, mengden dit tot 1,2 meter met kalk en verdichtte het. Deze oplossing scheelt ongeveer 5000m³ afvoer en verwerking van klei, aanvoer, verwerking en aankoop van zand en veel tijd.

De verkalkingstechnieken van Terrastab zijn bij vrijwel elke grondsoort toepasbaar. Zelfs in de meest complexe situaties blijken we op deze manier de vereiste constructieve eigenschappen te kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde ondergrond, aan zandwegen die om een onderhoudsarme constructie vragen of als wandel-, fiets- en zandpaden, als fundering voor terreinen en aanleg van windparken.

Opdrachtgever: Rijksdienst Wegverkeer