Terreinen

Terrastab realiseert verhardingen op stabiele én instabiele bodems. Voor zwaar belastte terreinen, in bijvoorbeeld havengebieden en industrieterreinen, biedt Terrastab een duurzame verharding die bestand is tegen hoge belastingen. In de praktijk is een Terrastab verharding zeer goed toepasbaar in op- en overslaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, kades en evenemententerreinen.

Terrastab voegt aan de bestaande grondsoort (zand/klei/leem/veen etc.) een speciaal additief toe en freest dit, samen met een bindmiddel, door de bestaande bodem. Met 100% hergebruik van de aanwezige materialen ontstaat er, na het verdichten, een stevige fundering.  Hiermee wordt het aantal transportbewegingen fors gereduceerd en de CO2-uitstoot enorm beperkt. Verder zijn de totale kosten relatief laag en de levensduur (zeer) lang.

Intensief gebruikte terreinen, kunnen worden voorzien van een asfalt laag. Door de hoge kwaliteit van de fundatie kan meestal worden volstaan met een dunnere deklaag, hetgeen een forse besparing oplevert!

Bij een tijdelijk terrein kan de aangebrachte verharding weer worden fijn gefreesd en de locatie worden ingezaaid met gras of een natuureigen gewas! Bekijk onze projecten.

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!