Utiliteit- en industriebouw

De technieken van Terrastab zijn breed toepasbaar in de utiliteitsbouw of industriebouw. Bij deze projecten kan een stabilisatie 2 doelen dienen.

Primaire fundering

Met de hoogwaardige stabilisatietechnieken van Terrastab zijn bouwkundige werken direct te plaatsen op de ondergrond. De staalconstructie wordt dan met chemische ankers gefixeerd in de gestabiliseerde werkvloer. De afvoer van grond uit de bouwput en het construeren van een funderingskist met wapening wordt overbodig.

Tijdelijke werkvloer

Wanneer op de werklocatie een slappe bodem met weinig draagvermogen aanwezig is en er onderheid moet worden, kan een stabilisatie een uiterst effectief middel zijn. Door de bodembehandeling ontstaat er een dragende stijve plaatfundering welke de belastingen naar de ondergrond breed spreid. Verzakkingen en zettingen worden zo tot het minimum beperkt.

De voordelen van grondstabilisatie:

  • Geen afvoer.
  • Geen stortkosten.
  • Tijdsbesparing in uitgraven en afvoeren, en in realisatie. Terrastab realiseert zo’n 2500m² per dag.

Vraag een brochure aan of bel voor meer informatie 088 – 786 85 40.

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!