Waterwerken

De stabilisatietechniek van Terrastab kan als grondverbetering ingezet worden, als semi-gebonden fundering of als constructieve geboden fundering. Deze 3 mogelijkheden kunnen bij de versteviging van dijken en andere waterwerken toegepast worden.

Met 100% hergebruik van de bestaande materialen ter plaatse kunnen we door middel van grondstabilisatie aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Onze kennis en ervaring in constructieve grondstabilisatie biedt een oplossing met een hoge milieuvriendelijkheid, vanwege de uitsluiting van afvoer en minimale aanvoer van bouwstoffen.

Onze machines zijn speciaal uitgevoerd voor realisatie tegen taluds, dijken en andere  werkvlakken met hellingen. Vanaf 2017 tot en met 2050 heeft de overheid in Nederland de tijd om dijken, dammen en duinen te versterken.

Terrastab maakt het mogelijk een constructie te realiseren met hergebruik van de bestaande materialen, uitvoering met invloeden van eb en vloed en de minimale milieubelasting te halen.

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!