Zand-cementstabilisatie

Standaard stabilisatie

Van zandgrond tot hoogwaardige fundering. 

Een standaard stabilisatie is een zand-cementstabilisatie. Bij locaties waar reeds zand aanwezige is, is een standaard stabilisatie een goede manier om tot een hoogwaardige funderingsconstructie te komen. Deze materialen mengen we met bindmiddelen, waardoor de zandgrond opgewaardeerd wordt tot een bruikbare fundering. Bij andere materialen dan zand, zijn we in staat een maatwerk oplossing te bieden vanuit onze range ontwikkelde additieven.

Kenmerken Door het aanwezige zand te mengen met bindmiddelen krijgt het materiaal een samenstelling welke berust is tegen hoge belastingen. Echter kan een standaard stabilisatie alleen worden toegepast met zand. Terrastab beschikt over materieel en kennis van zand-cementstabilisaties.

Toepassing Een zand-cementstabilisatie kan voor veel doeleinden gebruikt worden. Veel voorkomende toepassingen zijn bijvoorbeeld funderingen voor wegen en terreinen en evenemententerreinen.

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!