Rail

Het Nederlandse spoorwegnet bestaat uit 7.021 kilometer spoor  waar dagelijks 1 miljoen treinreizen op worden gemaakt en 115.000 ton goederen worden vervoerd. In de spoorweg wereld van vandaag de dag wordt steeds meer ingezet op intensivering en efficiëntie.

ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse hoofdspoorweginfrastructuur. Haar taak is het spoorwegnet te onderhouden, te exploiteren en indien de rijksoverheid daartoe besluit, uit te breiden. Daarnaast verdeelt ProRail de capaciteit op het spoor onder de verschillende goederen- en reizigersvervoerders. Ten slotte is ProRail verantwoordelijk voor het aanbieden van veilige rijwegen door verkeersleiding aan andere vervoerders op het spoor.

Probleemstelling

Grote delen van Nederland kennen een ondergrond die slecht tot weinig draagkrachtig is.  Deze gronden zijn vooral te vinden in die provincies die in de (geologische) oudheid gevormd zijn door invloed van de zeeën en rivieren. Denk daarbij aan alle kustprovincies en delen langs en tussen de grote rivieren. Voor infrastructurele werken vormt dit een extra uitdaging. Ieder bouwwerk, autoweg of spoorwegbaan moet voldoende aan draagkracht bezitten wil het de last duurzaam kunnen dragen. Verzakkingen in de ondergrond zijn daarom één van de meest voorkomende problemen in de spoorwegbouw. In Nederland zijn grote delen van het spoor gebouwd op zogenaamde spoorwegballast. Spoorballast bestaat uit granulaten tussen 20 en 63mm en verdeelt de krachten over het geheel van de spoorweg (rails en dwarsliggers). Dit (relatief) zware materiaal moet voor voldoende stabiliteit zorgen onder het enorme gewicht (en snelheid) van de zware treinstellen. Door de toename van mobiliteit neemt de druk op de spoorbaan zelf ook naar rato behoorlijk toe. Tel daarbij op dat de planningen voor onderhouds- en renovatiewerken aan het spoor ook steeds krapper worden. Het is dan ook logisch dat de beheerder meer eisen stelt aan de fundering onder de spoorbaan. Steeds vaker wordt hierbij niet alleen naar het ballastpakket gekeken, maar ook naar de ondergrond.

Waarom grondstabilisatie?

Een aantal jaren geleden is Pro-Rail langzaam gestart met innovaties binnen haar onderhoudswerken aan het spoor. In 2017 zijn door Terrastab als eerste voor Pro-Rail al proefvakken aangelegd in Elst en Leeuwarden. Naar aanleiding hiervan is enige tijd daarna de zogenaamde ‘vraagspecificatie 01 – Eisenspecificatie kalkstabilisatie’ door ProRail verschenen. Dit document wordt sinds haar release steeds vaker gebruikt als leidraad voor aanbestedingen en maakt het ook mogelijk stabilisatie technieken bewust voor te schrijven als toepassing in onderhouds- en renovatiewerken .

Een grondstabilisatie bij spoorwerk wordt gezien als vervanger van de traditionele toegepaste PSS-laag (in vaktermen Planum Schütz Schicht (PSS) genoemd). Oorspronkelijk is de PSS-onderlaag voor meer stabiliteit in de ondergrond toegepast. Een PSS-voorziening wordt normaliter gerealiseerd door het aanbrengen van een dikke funderingslaag onder het standaard ballastbed, waardoor een betere en duurzamere spoorligging ontstaat en daarmee een beter rijcomfort. De stabilisatie ontwikkeld door Terrastab in samenwerking met de Van Eerd Groep is dus een milieuvriendelijk alternatief voor deze PSS-lagen.

Een belangrijk verschil tussen een traditionele PSS-laag en een bodemstabilisatie zit vooral in de hoeveelheid grondverzet. Bij een PSS wordt alle aanwezige ondergrond uitgegraven en afgevoerd. Tevens moeten na de ontgraving nieuwe bouwstoffen aangevoerd en verwerkt worden. Bij een  grondstabilisatie blijft de aanwezige ondergrond gewoon zitten en wordt deze homogeen doorgemengd met bindmiddelen met als resultaat een stabiele (onder)fundering. Dit scheelt enorm in tijd en afvoerkosten.

Bij toepassing stabiliseren:

Geen ontgravingen.

Geen aanvoer van bouwstoffen behoudens de bindmiddelen (max. 4 à 5 volume procenten).

Betere lastspreiding door haar bindingskarakteristiek.

Geen Geo-textiel nodig (er zakken / spoelen geen fijne delen v.d. PSS door in de ondergrond).

Maar vooral ook tijdswinst.

Onze projecten

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Spoorweg fundering ProRail
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact