Bouwterreinen

Zodra er op een terrein bouwactiviteiten moeten gaan plaatsvinden, zal er goed gekeken moeten worden naar de draagkracht hiervan. In veel gevallen wordt hier geen (juiste) aandacht aan besteed. Nog steeds gebeuren ongevallen omdat bijvoorbeeld een kraan of heimachine niet overeind kan blijven staan bij zijn werkzaamheden, omdat de ondergrond niet bestand is tegen de vereiste belasting. Het eenvoudig aanbrengen van 30cm menggranulaat is dus niet voldoende.

Terrastab voegt aan de bestaande grondsoort (zand/klei/leem/veen etc.) een speciaal additief toe en freest dit, samen met een bindmiddel, door de bestaande bodem. Met 100% hergebruik van de aanwezige materialen ontstaat er, na het verdichten, een stevige fundering.

In enkele gevallen kan ook de bestaande grond hergebruikt worden bij het bouwproces. Denk bijvoorbeeld aan kleigrond, dat normaal gesproken wordt afgevoerd. Terrastab heeft ruime ervaring in het toepassen van grondverbeteringen, waardoor zo’n partij klei later kan worden toegepast voor het aanvullen van funderingsstroken enz. Een ander voorbeeld van een toepassing is het verbeteren van een werkterrein voor hoogbouw. Hier kan na de heiwerkzaamheden bespaard worden op de dikte en de benodigde hoeveelheid wapening voor het maken van een keldervloer. In beide gevallen levert een goede ondergrond dus een aanzienlijke besparing op.

Vraag voor uw specifieke casus onze adviseur(s) wat voor u de mogelijkheden zijn.

Onze projecten

Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Asfaltcentrale Bruil Harderwijk
Lees meer
Aanleg werkvloer Heistelling
Lees meer
Windturbinepark Sabinapolder
Lees meer
Aanleg hijsplateaus en toegangswegen windpark Etten-Leur
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact