Soilstab

Soilstab

Soilstab biedt uitkomst wanneer er juist behoefte is aan meer draagvermogen van de bodem zonder vormvaste fundering. Hierbij moet je denken aan situaties waarbij de bestaande grond wel behoefte heeft aan meer draagkracht maar toch “flexibel” mag blijven. Indien de bodem met hydraulische bindmiddelen behandeld wordt, met als doel geen stijve plaat te creëren, noemen we dit een grondverbetering en dus geen vormvaste stabilisatie.

Soilstab bodemstabilisatie

Soilstab is ontworpen om een stabiele bodem te creëren, zonder dat de grond ontgraven of afgevoerd hoeft te worden. Het bindmiddel wordt direct in de bodem ingemengd. Na de uitharding van het product ontstaat er een duurzaam en stabiel draagvermogen.

Doorgaans zijn de doseringen met Soilstab lager dan in vergelijking met bijvoorbeeld meer hoogwaardigere bindmiddelen als Geostab of Ecostab. Dat komt mede doordat de civieltechnische eisen in dat geval ook vaak lager gesteld worden.

Soilstab stabilisaties kunnen vooral in cohesieve (plastische) grondsoorten goed worden toegepast. Met name klei, maar bijvoorbeeld ook leemhoudende zwarte gronden. Daarnaast mag de grond mag ook een behoorlijk deel aan organische stof bevatten, geen probleem voor de Soilstab serie.

De bindmiddelen uit de Soilstab serie, zijn vaak mengsels van natuurlijke puzzolane en (ongebluste) calciumoxide producten die bij vermenging met de bodemdelen weliswaar een verstijving opleveren maar niet tot cementhydratie over gaan. Hierdoor blijft een met Soilstab behandelde bodem juist wat meer flexibel en kan “mee-veren” met de last die erop uitgeoefend wordt. Het grote voordeel van deze stabilisatie vorm is, dat er praktisch geen scheurvorming optreedt en hiermee interessant is voor bijvoorbeeld grondverbeteringen onder grote gebouwen (denk aan distributie loodsen e.d.). Maar ook in de dijk verstevings en verzwarings projecten bij Waterschappen waar inmiddels steeds meer goede ervaringen zijn opgebouwd.

Werkvloeren met SOILSTAB.

In Nederland wordt bijna altijd gebouwd op palen zoals al sinds jaar en dag bekend is. Om deze hei- en boorpalen veilig te kunnen wegzetten worden zware machines gebruikt die bij een slechte aanwezige bodemdraagkracht gevaarlijk kunnen wegzakken of zelfs af en toe omvallen met alle gevolgen van dien. Aan de benodigde werkvloeren voor deze boor- en heistellingen worden steeds hogere (Veiligheids) eisen gesteld. De gevraagde veiligheid kan d.m.v. Soilstab verbeterde werkvloeren moeiteloos gegarandeerd worden zonder dat daarbij bodemlagen te ontgraven en af te voeren.

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op