MKI-waardes

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator die de milieu-impact van een (eind)product, bijvoorbeeld een kilometer weg, uitdrukt in euro’s. De milieu-impact van een product wordt door de hele keten bepaald, en niet alleen veroorzaakt op een productielocatie. Alle activiteiten en (bouw)producten die bijdragen tot deze kilometer weg af is, worden dus meegeteld in deze MKI-waarde. Pas als alle activiteiten zoals graven, slopen, aanbrengen van nieuw materiaal en onderhouden helemaal is uitgezocht, wordt de milieu-impact duidelijk. Dan kan een vergelijking gemaakt worden of iets meer of juist minder milieuvriendelijk is of niet. Het meten van de exacte milieu-impact wordt gedaan met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA).

Door onze aanpak kunnen we de MKI waarde verlagen met 40% bij een bermrenovatie voor een wegrenovatie is dit maar liefst een reductie van 50%

De levenscyclus van een werk volgens de MKI-methode kent de volgende vier fasen:

  1. Bouw (inclusief winning, productie en transport van de benodigde materialen en bouwafval)
  2. Gebruik (voor zover de aspecten van het werk zelf betreft)
  3. Onderhoud (inclusief optredend afval)
  4. Einde levensduur (inclusief laten liggen van het werk, sloop, afvalverwerking, hergebruik)

Al deze 4 fasen worden dus afzonderlijk beoordeeld op hun milieu impact, en hieruit rolt uiteindelijk het MKI-bedrag in euro’s.

De mate van onderhoud (na aanleg) wordt evenredig meegeteld in de MKI-methodiek. Door haar lange levensduur heb je met een Terrastab funderingsoplossing dus al een eerste voordeel te pakken. Naast gebruiksvoordelen biedt Terrastab ook op het gebied van levensduur voordelen, omdat het oneindig te recyclen en te hergebruiken is.

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op

Contact