Vliegvelden

De luchtvaartindustrie is wereldwijd volop in beweging en de investeringen in deze sector zijn groot. De jongste uitdaging in deze sector is ongetwijfeld de terugdringing van de CO2-uitstoot. Dit terugdringen lijkt de enige weg naar groei, duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie.

De uitbreiding of bouw van luchthavens is in elke uithoek van de wereld momenteel actueel. Hierbij is de stabilisatietechniek zeker ook een kansrijke, bruikbare methode om bij te dragen aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. Groot grondverzet is immers één van de kernactiviteiten bij uitbreiding of nieuwbouw van luchthavens. En dat kan middels stabiliseren juist enorm worden gereduceerd.

In 2017 heeft Terrastab, in samenwerking met Dura Vermeer, voor de Schiphol Group het eerste vliegveld met Stabilisatietechnologie succesvol gerealiseerd. Tijdens de upgrade van Lelystad Airport zijn meer dan 30.000 vrachtwagentransporten uitgespaard, zo heeft men toen al berekend.

De keuze om in Lelystad ook de oude Zuiderzeebodem te stabiliseren was gemaakt om de verwachte overlast a.g.v. deze transporten in de omgeving te voorkomen. De totale uitbreiding besloeg een oppervlakte van ca. 300.000m2. Bij traditioneel grondverzet zou er ca. 450.000m3 kleigrond vrijgekomen zijn. Een enorme besparing dus!

Inmiddels heeft de Schiphol Group meer en meer vertrouwen gekregen in onze stabilisatieoplossingen. Zo zijn ook alle vliegtuigopstelplaatsen (A-prons) bij de bouw van de nieuwe A-pier op Schiphol in 2021 allemaal voorzien van een Terrastab / Soilstab onderbouw. Terrastab heeft ook interessante stabilisatie-alternatieven aangedragen voor vliegvelden in o.a. India (Noida) en Saoedi Arabië.

Onze projecten

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact