Parkeerterreinen

Het aanleggen van parkeerterreinen kent vele specifieke vraagstukken. Wat is de gevraagde levensduur, wat is de toepassing qua belasting, hoe intens gaat het gebruikt worden, hoe moet het eruit komen te zien en welke voorzieningen moeten er komen?

Levensduur hangt sterk samen met het gebruik van het terrein. Een intensief gebruikt terrein zal een kortere levensduur kennen dan een terrein dat één keer per jaar gebruikt wordt. Ook de bestaande ondergrond en de benodigde fundatie draagt hier sterk aan bij. De adviseurs van Terrastab helpen u graag om een gefundeerde keuze hierin te maken.

Door het beantwoorden van onder andere bovengenoemde vragen en het uitvoeren van onderzoeken kunnen wij u helpen met het maken van een keuze. Ook vragen en oplossingen voor voorzieningen op een parkeerterrein vraagt om aandacht. Moeten er in de toekomst laadpalen komen op het terrein komen? Of verlichting en beveiliging? Dit zijn zaken waar wij al over nadenken voordat er een figuurlijke schop de grond in gaat.

Intensief gebruikte terreinen, kunnen worden voorzien van bijvoorbeeld een asfaltlaag. Door de hoge kwaliteit van de fundatie kan meestal worden volstaan met een zeer dunne deklaag, hetgeen een forse besparing oplevert!

Bij een tijdelijk terrein kan de aangebrachte verharding weer fijn gefreesd  worden en de locatie worden ingezaaid met gras!

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Grondstabilisatie Grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer
Lees meer
Aanleg parkeerterreinen en omliggende toegangswegen Floriade Expo
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact