Wandel- en fietspaden

Nederland kent veel wandel- en fietspaden. Van oudsher bestonden veel paden uit zand, schelpen en asfalt (of een combinatie hiervan). Van smal tot heel breed, door bos en heide of door de uiterwaarden, onderling zijn veel verschillen. Vaak wordt zo’n pad ook door de lokale overheid gebruikt om sloten schoon te maken of om de bermen te kunnen maaien. Dit betekent dat er een belasting op zo’n pad komt, waarvoor het niet is ontworpen. Ook hier brengt het onderhoud dus veel tijd en daarmee kosten met zich mee.

Terrastab heeft hiervoor de oplossing. Door de technische innovatie van Terrastab creëren wij een natuurlijke verharding door alle, in het project aanwezige materialen, te hergebruiken bij het realiseren van een nieuwe verharding. Tijdens de aanleg is er slechts minimaal transport van materiaal nodig, waardoor de CO₂-uitstoot enorm beperkt wordt.

In veel gevallen doet volledig asfalteren of bestraten afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van de verharding. Veel planontwikkelaars, natuurverenigingen en overheden lopen hier tegen aan. Door het stabiliseren sla je twee vliegen in 1 klap: reduceren van onderhoudskosten én toch natuurlijke uitstraling. Ook hoeft er in veel gevallen behalve bindmiddelen  geen andere primaire of secundaire grondstoffen te worden aangewend. Bijvoorbeeld het toepassen van menggranulaat zorgt voor het toevoegen van bodemvreemde materialen en vervuilende materialen die je in de natuur niet wilt hebben. Bij een tijdelijke aanleg is het zelfs mogelijk de verharding weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur. Intensief gebruikte paden of wegen kunnen worden voorzien van een speciaal ontwikkelde slijtlaag met een afwerkkleur naar keuze,of een zeer dunne asfalt deklaag.

Onze projecten

Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Veen stabiliseren in Mastenbroek
Lees meer
Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten
Lees meer
Natuurlijk fietspad Ermelo
Lees meer
Aanleg fietspad Oosterhout
Lees meer
Aanleg fietspad met unieke deklaag
Lees meer
Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer
Lees meer
Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.