Wegen

Wanneer er extreme weersomstandigheden optreden veranderen de vaak zulke prachtige zandwegen in modderpoelen of stoffige paden. Het onderhouden van deze wegen brengt veel kosten met zich mee. TerraStab biedt hiervoor de oplossing. Een natuurlijke verharding waarbij alle reeds aanwezige materialen worden gebruikt voor de realisatie van een nieuwe verharding. De aanleg vraagt om minimaal transport van materiaal, waardoor de CO₂-uitstoot enorm wordt beperkt.

Asfalt of bestrating doet in veel gevallen afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van een verharding. Veel planontwikkelaars, natuurverenigingen en overheden lopen hier tegen aan. Door te stabiliseren worden de onderhoudskosten gereduceerd én wordt de natuurlijk uitstraling behouden. In veel gevallen hoeft er naast het toevoegen van bindmiddelen geen andere primaire of secundaire grondstoffen te worden aangewend.

Wanneer het gaat om een tijdelijke aanleg is het mogelijk de verharding weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur. Intensief gebruikte wegen kunnen voorzien worden van een slijtlaag naar keuze of een zeer dunne afdeklaag van asfalt. Een afwerking van de stabilisatie komt de levensduur ten goede!

Onze projecten

Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad
Lees meer
Aanleg weg Oros Athos Griekenland
Lees meer
Reconstructie halfverharding Oosterhout
Lees meer
Windturbinepark Sabinapolder
Lees meer
Aanleg hijsplateaus en toegangswegen windpark Etten-Leur
Lees meer
Wegrenovatie Leimuiden
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact