Wegen

Mooie zandwegen veranderen vaak in onderhoudsintensieve paden. Bij droogte zorgen deze wegen en paden voor veel stofoverlast, terwijl ze bij nat weer veranderen in modderpoelen. Het onderhoud van deze wegen brengt ook veel kosten met zich mee. Hiervoor heeft Terrastab de oplossing. Door de technische innovatie van Terrastab creëren wij een natuurlijke verharding door alle, in het project aanwezige materialen, te hergebruiken bij het realiseren van een nieuwe verharding. Tijdens de aanleg is er slechts minimaal transport van materiaal nodig, waardoor de CO₂-uitstoot enorm beperkt wordt.

In veel gevallen doet volledig asfalteren of bestraten afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van de verharding. Veel planontwikkelaars, natuurverenigingen en overheden lopen hier tegen aan. Door het stabiliseren sla je twee vliegen in 1 klap: reduceren van onderhoudskosten én toch natuurlijke uitstraling. In de recreatiesector wordt de roep om een natuurlijke uitstraling ook steeds groter.

Ook hoeven er in veel gevallen, behalve bindmiddelen, geen andere primaire of secundaire grondstoffen te worden aangewend. Bijvoorbeeld het toepassen van menggranulaat, wat zorgt voor het toevoegen van bodemvreemde materialen en vervuilende materialen die je in de natuur niet wilt hebben. Bij een tijdelijke aanleg is het zelfs mogelijk de verharding weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur. Intensief gebruikte paden of wegen kunnen worden voorzien van een speciaal ontwikkelde slijtlaag met een afwerkkleur naar keuze, of een zeer dunne deklaag van asfalt. Hiermee wordt de levensduur van onze product behoorlijk verlengd.

Onze projecten

Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad
Lees meer
Aanleg weg Oros Athos Griekenland
Lees meer
Reconstructie halfverharding Oosterhout
Lees meer
Windturbinepark Sabinapolder
Lees meer
Aanleg hijsplateaus en toegangswegen windpark Etten-Leur
Lees meer
Wegrenovatie Leimuiden
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact