Geostab

Geostab voor stabilisatie van de bestaande bodem

Dit unieke bindmiddel is vooral bedoeld voor zware toepassingen. Daar waar de lasten hoog zijn of vormvastheid gewenst is. Het bindmiddel creëert een verharding die haast geen vervorming toestaat. Het bindmiddel is een composiet, dat wil zeggen een samengesteld en in de fabriek voorgemengd product (een zogenaamde pre-mix). Resultaten uit het geotechnische onderzoek zijn hierbij belangrijk, zodat de juiste receptuur kan worden gekozen. Afhankelijk van functionaliteit, nut en noodzaak kan dit bindmiddel op maat gesneden worden voor onze klanten.

Duurzaam en stabiel

Het Geostab bindmiddel is ontworpen om van iedere grondsoort of bodem een duurzame en stabiele fundering te maken. Zonder de bodem of grondlaag te ontgraven en af te voeren, maar door het inmengen van Geostab bindmiddelen door dezelfde bodem. Hierdoor worden belangrijke bodemeigenschappen dusdanig veranderd dat, na een uithardingsperiode, een stabiele funderingslaag ontstaat. Men hoeft ook geen nieuwe bouwstoffen aan te voeren.

Voor het inmengen van de Geostab bindmiddelen door de bodem worden zware (bouw)machines ingezet die in staat zijn om Geostab tot wel 50 cm diep in de bodem homogeen te vermengen. Maar er kan natuurlijk ook in meerdere lagen gewerkt worden, mits de bovengrond (tijdelijk) terzijde geschoven kan worden. Op deze manier kunnen stabilisatie lagen moeiteloos meters hoog worden opgebouwd. Computergestuurde strooivoertuigen zorgen voor een exacte dosering van de benodigde bindmiddelen.

Geostab als eindafdekking

De kenmerken van een Geostab stabilisatie gaan heel goed samen met een lange levensduur, met het bijkomende voordeel dat tevens een behoorlijke reductie van het scheurgedrag wordt verkregen. Dat heeft dan weer als extra positief gevolg dat Geostab funderingen met minder/dunnere asfaltlagen toegepast kunnen worden als eindafdekking dan traditionele funderingsconstructies. Dit kan een flinke besparing opleveren.

Waterdicht

GeoStab stabilisaties zijn zo goed als waterdicht wanneer ze volledig zijn uitgehard en kunnen, bijvoorbeeld, worden ingezet voor het aanleggen van waterkerende constructies. Geostab stabilisaties kunnen in veel verschillende cohesieve grondsoorten worden toegepast: van klei tot zwarte grond. Daarnaast mag de grond ook een behoorlijk deel aan organische stof bevatten; geen probleem voor Geostab.

Geostab: uitloging en PFAS

In bepaalde gevallen kan met een GeoStab stabilisatie de uitloging van bijvoorbeeld zware metalen worden teruggedrongen. Dit kan tot een dusdanig niveau dat de bestaande, verontreinigde bodem niet meer gesaneerd hoeft te worden en op haar originele plek mag blijven zitten. In zulke gevallen dient dit vooraf te worden aangetoond aan het bevoegde gezag middels zogenaamde diffusie / kolom proeven. Deze proeven kennen echter wel een redelijk lange (wettelijke) doorlooptijd voordat de resultaten bekend zijn.

Een relatief nieuw fenomeen in de GWW sector heet PFAS. Voor PFAS verontreinigingen gelden geen uitloognormen, maar wordt er beoordeeld op samenstelling. Bezit uw grond in kwestie een bepaalde hoeveelheid PFAS, dan kan het zomaar zo zijn dat ontgraven en storten een peperdure onderneming wordt. In dat geval heeft u er alle belang bij om de met PFAS verontreinigde bodem gewoon te laten zitten. Dan kan het stabiliseren met Terrastab een oplossing zijn. Uw PFAS-grond blijft tijdens een Terrastab behandeling gewoon zitten waar die zat, maar na onze stabilisatie behandeling beschikt u wel over een geschikte fundering.

Job reports

Inmiddels heeft Terrastab al 20 jaar ervaring met het Geostab bindmiddel en zijn er vele referentieprojecten uit binnen- en buitenland waaruit geput kan worden. Scroll langs onze referentielijst voor relevante voorbeeldprojecten. Van een aantal projecten zijn ook zogenaamde job-reports beschikbaar. Deze job-reports geven u meer projectinhoudelijke informatie dan de referentielijst. Op aanvraag kunt u een job-report van uw keuze digitaal ontvangen.

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op