CO2-prestatieladder

Samen met onze medewerkers zijn wij binnen ons bedrijf actief bezig met CO2-reductie. Om bedrijven te stimuleren tot en te helpen bij het reduceren van CO2 is in 2009 de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland wat helpt bij reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De ladder is voor ons dan ook het instrument om onze emissie te inventariseren en middels een CO2-footprint in kaart te brengen, zodat we actief met de betrokkenen om ons heen een reductie na kunnen streven. Meer informatie over de CO2-prestatieladder vind u op de website (www.skao.nl) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema.

Klik hier voor ons meest recente CO2-prestatieladder certificaat.

Klik hier voor de ondertekende beleidsverklaring.

 

Inzicht
Om effectieve doelstellingen te maken en maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot reduceren is het van belang inzicht te hebben in de huidige uitstoot. Middels een inventarisatie, verwerkt in een footprint hebben we dit inzichtelijk kunnen maken.

 

Reductie
Vanuit de verkregen inzichten die beschreven staan in de footprint hebben we als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze CO2-uitstoot te kunnen reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het onderstaande actieplan.

 

Communicatie
Middels deze pagina op onze website brengen wij belangstellende periodiek op de hoogte van ons CO2-presteren. Intern worden de verkregen inzichten en geformuleerde doelstellingen gedeeld in de maandelijks verschijnende nieuwsbrief.

 

Participatie aan keteninitiatief
Terrastab is exposant op de InfraCampus-IKN (gevestigd op het Bouw & Infrapark in Harderwijk). Een innovatief kenniscentrum in Nederland waar kennis vanuit de markt wordt gedeeld met opdrachtgevers. Door potentiële opdrachtgevers op deze permanente beurs uit te nodigen wil Terrastab bewustwording creëren op het gebied van CO2 arme bermverharding. In het onderstaande document valt hier meer over te lezen.

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op

Contact