Opslagterreinen

Kenmerkend voor opslagterreinen zijn de statische belastingen; licht dan wel zwaar. Dit houdt in dat materiaal dus langere tijd op dezelfde plek blijft staan en vrijwel niet of minder in beweging is. Het resultaat bij een traditionele terrein-opbouw (zand/menggranulaat als fundering en asfalt of klinkers als toplaag)? Verzakkingen op de zwaarst belaste punten! De belasting wordt op deze plekken rechtstreek doorgegeven aan de fundatie en dit begint steeds verder weg te zakken.

Door het terrein te renoveren met behulp van de stabilisatiemethode, wordt er aan de fundatie een plaatwerking gecreëerd. Hierdoor wordt de puntbelasting niet direct, maar over een veel groter oppervlak gedragen. Dit heeft als resultaat geen of weinig zettingsverschil (verzakking).

Voordat er gestart kan worden met de renovatiewerkzaamheden middels stabilisatie dient er eerst een vooronderzoek plaats te vinden. In het laboratorium wordt de bodemsamenstelling grondig onderzocht. De berekende uitslagen geven weer hoe de benodigde belasting op het betreffende terrein behaald kan worden. Beide disciplines hebben wij in eigen huis, waardoor er snel geschakeld kan worden tussen beide afdelingen. Onze opdrachtgever ontvangen een op elkaar afgestemd rapport en hoeft dus geen vergelijking te maken van meerdere deelrapporten ontvangen van verschillende onderzoeksbureaus.

Opslagterreinen kennen we in diverse toepassingsgebieden, zoals containerterminals, fabrieksterreinen, petrochemische terreinen, enz. TerraStab heeft op elk gebied ervaring in combinatie met verschillende ondergronden.

Intensief gebruikte terreinen kunnen voorzien worden van een asfalt laag. Door de hoge kwaliteit van de fundatie kan er in veel gevallen voldaan worden met een dunnere asfalt-deklaag. Dit betekend een forse besparing op uw renovatiekosten.

Onze projecten

Terreinfundering Northampton UK
Lees meer
Robuuste oplossing voor Enerco Amsterdam
Lees meer
Recycling terreinverharding Rotterdam
Lees meer
Milieustraat Sliedrecht
Lees meer
Terrein fundering Rotterdam
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact