Dijken

De opgave die Nederland heeft op het gebied van waterveiligheid is enorm. Met een steeds verder stijgende zeewaterspiegel, vormt bescherming tegen water één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Grote bedragen worden op de middellange en lange termijn door de Nederlandse overheid gereserveerd om Nederland veilig te stellen voor de toekomst.

Innovatiedrang

Als enige in de markt heeft Terrastab zich innovatief bezig gehouden met het introduceren van de stabilisatietechniek in de Nederlandse dijkenbouw. Begin 2005 heeft Terrastab i.s.m. Rijkswaterstaat de eerste proefvakken succesvol aangelegd. De duurzaamheidsnorm die Nederland heeft gesteld is van een dusdanig hoog ambitieniveau dat veel bewijs geleverd moet worden voordat een nieuwe techniek als standaard kan worden overwogen.

Door onze innovatiedrang en vasthoudendheid is Terrastab toch in staat geweest om steeds weer nieuwe projecten te realiseren ter verbetering en verzwaring van dijken. Wat hierbij ongetwijfeld geholpen heeft is het feit dat wij erin geslaagd zijn om in eigen beheer hiervoor gespecialiseerde machines te ontwikkelen, te bouwen en aan te passen aan de bijzondere omstandigheden op dijken en in getijdenzone ’s.

Blijvend onderzoeken

In samenwerking met gerenommeerde ingenieursbureaus op het gebied van dijkenbouw hebben we zelf initiatieven genomen tot gespecialiseerde onderzoeken. Onderzoeken die als doel hebben om steeds maar weer aan te tonen dat onze stabilisatietechniek kan voldoen aan de hoogste eisen die dijkenbouwers stellen.

Maar zoals ook verwacht mag worden, gaan dijkenbouwers niet over één nacht ijs. Terrastab zal zich daarom ook blijven inzetten voor beschermingsmogelijkheden die onze producten kunnen bieden. Dit doen we door blijvend (proef)projecten te realiseren en voortdurend aanvullend onderzoek te doen naar de specifieke eigenschappen van onze techniek. Zo kunnen we overtuigingsmateriaal verzamelen zodat over enige tijd de stabilisatietechniek tot een vaker geaccepteerde  standaardtechniek verheven kan worden. Het is een innovatie van lange adem, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij hieraan kunnen gaan bijdragen.

Onze projecten

Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Dijkversteviging Yerseke Zeeland
Lees meer

Neem contact met ons op

TerraStab, de producten!

Ecosoil
Ecosoil
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondverbetering.
Ecostab
Ecostab
  • CO2-arme bindmiddelen voor grondstabilisatie.
Prosoil
Prosoil
  • Bindmiddelen voor grondverbetering in de railsector.
Soilstab
Soilstab
  • Bindmiddelen voor grondverbetering.
Geostab
Geostab
  • Bindmiddelen voor grondstabilisatie.

Contact