Duurzame grondverbetering Lelystad Airport

Na een jarenlange voorbereiding van een uitbreiding van de luchthaven Schiphol is er uiteindelijk gekozen voor een uitbreiding van de bestaande luchthaven Lelystad Airport. De geschiedenis van Lelystad Airport begint bij het droogleggen van de Flevopolder. Daarbij waren vliegtuigen nodig en werden er verschillende grasbanen aangelegd. Deze banen waren op den duur niet efficiënt genoeg en werden er in 1973 plannen gemaakt voor een verharde baan. In die tijd werd dit vliegveld officieel Lelystad Airport. De beoogde zakelijke functie van Lelystad Airport werd, ook ondanks een verlengde landingsbaan en overname door Schiphol Group, niet gehaald.

Grondverbetering als alternatief

De huidige uitbreiding van Lelystad Airport heeft de laatste jaren vorm gekregen. Na voorbereidende engineering en aanbesteding heeft Dura Vermeer dit project gegund gekregen. Zij leggen de nieuwe landingsbaan, taxibanen en opstelplaatsen aan. Ook de terminal en omliggende parkeerplaatsen zijn voor rekening gekomen voor aannemer Dura Vermeer. In nauwe samenwerking met Terrastab is een ontwerp op de tekentafel gekomen die uitgaat van het gebruik van primaire grondstoffen. De van nature aanwezige kleigrond wordt gestabiliseerd met een hydraulisch bindmiddel waardoor deze grondlaag niet ontgraven behoeft te worden en dus gewoon kan blijven zitten. Dit scheelt enorm in (transport)kosten en er is veel minder overlast voor de omgeving.

Door geotechnisch onderzoek van de samenstelling van de bestaande materialen in combinatie met de juiste hoeveelheid en type bindmiddel krijgt de oude Zuiderzeebodem, dezelfde of een hogere waarde zoals met een traditionele zand opbouw behaald zou worden.

 

Besparing met grondstabilisatie

Ondanks de aanvoer van de materialen die Terrastab toevoegt (zo’n 5% (gewichts-)aandeel toevoeging van het pakket), hebben we een flinke kosten reductie met daarbij tevens een CO₂-reductie en hebben we tijdwinst geboekt. Traditioneel moest de opbouw bestaan uit een meter nieuw aan te brengen zand van zo’n 1 meter. Deze laag is bespaard door de bestaande grondslag te behandelen en op te leveren in dezelfde kwaliteit als de traditionele opbouw zou zijn.

Opdrachtgever: DuraVermeer

Meer informatie?

Download onze whitepaper

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op