Aanleg parkeerterreinen en omliggende toegangswegen Floriade Expo

Aanleg parkeerterreinen en omliggende toegangswegen Floriade Expo

Eens in de 10 jaar vind de wereld tuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Dit maal is gaststad Almere. Met het thema ‘Growing Green Cities’ richt dit evenement zich gedurende zes maanden op de groene stad van de toekomst en staat in het teken van duurzaamheid en circulariteit.

Floriade verwacht ruim 2 miljoen bezoekers welke door middel van bussen naar het terrein vervoerd worden. Dit vraagt uiteraard om een de aanleg van een enorm parkeerterrein voor maar liefst 154 bussen.  TerraStab Nederland is gevraagd haar expertise in te zetten op het gebied van grondverbetering  en -stabilisatie van het parkeerterrein en de omliggende toegangswegen.

Mei 2021 was het zover, de start van de aanleg van de parkeerterreinen. Door het gebruik van het CO2-arm bindmiddel TerraStab Light is er op duurzame wijze een stabiele ondergrond gerealiseerd. Na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling is het mogelijk de verharding weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur. Kortom, een 100% duurzame oplossing met herbruikbare materialen welke voorkomt dat er afvalstromen zullen zijn. Terrastab Nederland is markleider op dit gebied.

Vanaf april tot oktober 2022 kunt u de Floriade bezoeken voor meer info www.floriade.nl

Opdrachtgever: Dura Vermeer / Gemeente Almere