Wegrenovatie Leimuiden

Wegrenovatie Leimuiden

Met ruim 20 jaar ervaring, zelf ontwikkelde machines en een eigen laboratorium werkt TerraStab dagelijks aan innovaties op het gebied grondstabilisatie en grondverbetering. De doelstellingen van het kabinet (om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen) vragen om de nodige aanpassingen in onder andere de infrasector. Door de ontwikkeling van CO2-arme bindmiddelen is TerraStab reeds in staat om wegrenovaties uit te voeren op de meest duurzame wijze!

In opdracht van Versluys Groep heeft TerraStab renovatiewerkzaamheden mogen uitvoeren aan de Heerenweg in Leimuiden. In vijf verschillende fases is maar liefst 20.000 m2 weg gestabiliseerd. De draagkracht van de grondstabilisatie werd hierbij afgestemd op de functie van de weg. Voordat er met de renovatiewerkzaamheden begonnen kan worden, wordt er altijd eerst een vooronderzoek gedaan. De aanwezige grondsamenstelling wordt bepaald en met het gegeven wat de functie van de weg is, wordt de dosering van het bindmiddel vastgesteld. Door in het laboratorium proefmonsters te maken en deze uitvoerig te testen kan er met zekerheid vastgesteld worden dat de gewenste draagkracht ook behaald wordt. In geval van een minder draagdrachtige ondergrond, bestaande uit bepaalde soorten klei en veen, kan er voor gekozen worden om eerst in een diepere grondlaag (op een diepte van 40 cm) grondverbetering toe te passen.

Een gestabiliseerde grondlaag is zeer draagkrachtig en heeft een circa 30% langere levensduur dan een traditionele fundering gemaakt van bijvoorbeeld puingranulaat. Door de stabilisatie op de juiste wijze uit te voeren ontstaan er geen krimpscheuren in de toplaag. Ook van wortelopdruk of vorstschade is geen sprake, aangezien de funderingslaag geen water opneemt. Tot slot wordt ook het milieu minder belast, aangezien de reeds aanwezige grond in situ wordt verwerkt. Het aantal transportbewegingen wordt hierdoor verminderd en de doorlooptijd is korter. Een mooi bijkomend voordeel is dat er circa 25% bespaard kan worden op de dikte van het eventueel aan te brengen asfalt.