Dijkversteviging Yerseke Zeeland

We hebben een Dijkversteviging in Yerseke toegepast. De zeedijk aan de Oosterschelde nabij Yerseke dient volgens de veiligheidseisen te worden verbetert. De dijk bestaat over bijna de hele lengte uit (zee)klei met een dusdanig slechte draagkracht dat dit niet meer kan functioneren als funderingsmateriaal voor de zeesteenconstructie. Daarnaast laat deze ziltige klei ook teveel water door waardoor het gevaarlijke situaties op kan leveren. De traditionele aanpak zou de ziltige kleilaag van zo’n 28.000 m³ ontgraven en daarvoor in de plaats een laag van 80 cm granulaire hoogovenslakken aanbrengen. Doordat de af te graven klei eerst in depot moest, en daarna pas afgevoerd kon worden, bracht dit een te lang tijdsbestek met zich mee. Ook de enorme hoeveelheid transportbewegingen en verwerkingstijd zou een probleem opleveren voor de omgeving.

Dijkversteviging middels grondstabilisatie

In een eerder uitgevoerd succesvol proefproject kon worden geconcludeerd dat de techniek van Terrastab voor dijkversteviging met grondstabilisatie een goed alternatief was. Vanuit een vooronderzoek hebben we de toeslagstoffen, bindmiddelen en additieven samengesteld. Het machinepark werd aangepast om op taluds te kunnen functioneren. Met een frontstrooier, een Challenger met een dubbel rups set en een freesmachine met rups set is het project in uitvoering gegaan. De taluds kende een hellingsvlak van 25-28% (1:4) en het project moest steeds in getijdenzones uitgevoerd worden van zo’n 5 uur. Met deze stabilisatie is er met 100% hergebruik van de bestaande zilte kleigrond een constructieve fundering gerealiseerd met zo’n 45 cm diepte. Op de stabilisatie is een zeesteenconstructie gerealiseerd.

 

Onderzoeken

Er zijn veel verschillende onderzoeken gedaan. Onder andere de k-waarden was een belangrijk element. Door onze toevoegingen kende de stabilisatie een waterdoorlatendheid van zo’n 4 á 5 cm per etmaal. In samenwerking met Infram is zijn er uitgangspunten en onderbouwingen van dijkontwerpen met de Terrastab stabilisatie opgesteld.

Op RTL-7 in het programma ‘Doe maar duurzaam’ is er aandacht geweest voor dit project. Bekijk hier een gedeelte over de dijkversteviging.

Opdrachtgever: RIJKSWATERSTAAT, Hoofdaannemer F.L. Liebregts B.V.

TerraStab wegrenovatie Heerenweg Leimuiden

Meer informatie?

Download onze whitepaper

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op