Aanleg werkvloer Heistelling

Bouwbedrijf Moeskops heeft opdracht gekregen om een appartementencomplex met onderliggende parkeergarage te realiseren aan het Gerretsonplein te Eindhoven. Het bouwterrein is +/- 4500m² groot en vanwege de aanleg werkvloer heistelling van parkeerkelders moest een bouwput worden uitgegraven van +/- 3,5 meter diep tussen stalen damwanden in een stedelijke omgeving.

Op het beschikbare terrein was een oud flatgebouw gesloopt, en deels waren de oude funderingspalen nog in de ondergrond aanwezig. Hierdoor moest de toch al slappe klei in de ondergrond worden doorgraven voor de sloop van de oude heipalen. Als gevolg van de kleilaag en doordat deze ondergrond ook nog eens was doorwoeld is de stabiliteit van de ondergrond verloren gegaan. De draagkracht was dusdanig slecht dat de heistelling van +/- 70 ton niet onder in de bouwput kon staan zonder gebruik van schotten of rijplaten.

Werkvloer Heistelling door grondstabilisatie

Terrastab is gevraagd om te komen met een snelle en praktische oplossing voor deze problematiek. Met een grond/bodem stabilisatie zou men onderstaande doelen kunnen bereiken:

  • Het verbeteren van de slappe klei ondergrond zodat het aanbrengen van de boorpalen door de boormachine zonder vertraging kan worden uitgevoerd;
  • Het uitgraven en afvoeren van uitkomende grond en het aanvoeren en verwerken van menggranulaat en/of zand is niet nodig;
  • Door de snelle realisatietijd boekt het project tijdwinst.

Als speciaal bindmiddel is gebruik gemaakt van bindmiddel bestaande uit verschillende componenten in de additieven. Het ene component zal de plaatjes structuur van de klei-mineralen verkruimelen, terwijl de overige componenten voor structuur c.q. afbinding zorgen. De verhouding van het bindmiddelaandeel c.q. additief aandeel kan worden verschoven, afhankelijk van de bodemgesteldheid (aandeel vocht en lutum/klei). Op het werk zijn de bindmiddelen als een kant en klare pre-mix aangeleverd en konden direct verwerkt worden door de strooier. Er hoeven dus geen (extra) of separate activiteiten van (andere) hulpstoffen plaats te vinden.

Bij een traditionele aanpak, waarbij de ondergrond in de bouwput had moeten worden uitgegraven zou +/-2100 m³ onbruikbare klei-/leemgrond moeten worden afgevoerd (vaste m³). Daarnaast zouden 2500 m³ menggranulaat moeten worden aangevoerd om enigszins een werkbare ondergrond te verkrijgen (losse m³).

 

Draagkrachtige werkvloer Heistelling

Direct na behandeling is de werkvloer al merkbaar draagkrachtiger. Voor afbinding van het behandelde bodempakket en verdere ontwikkeling van het draagvermogen is het echter noodzakelijk dat de gestabiliseerde vloer enkele dagen onbelast blijft. Het uitzetten door middel van piketten kan wel direct plaats vinden. Na afbinding van de werkvloer konden vrachtauto’s en verrijkers zonder problemen op de werkvloer heistelling hun werk doen. Van insporing in de bodem is geen enkele sprake.

De hellingbaan om van straatniveau naar beneden onder in de bouwput te kunnen komen is tevens gestabiliseerd om de toegang voor de meest uiteenlopende voertuigen te vergemakkelijken.

Vraag hier uw brochure aan of download onze projectbrochure ‘Werkvloer heistelling Eindhoven’.

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Moeskops B.V.

Meer informatie?

Download onze whitepaper

Onze projecten

Parkeerplaats van Ghentkazerne
Lees meer
Werkvloer Goldbeck Den Hoorn
Lees meer
Natuurlijke verharding de Nesdijk Castricum
Lees meer
Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden
Lees meer
Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van TerraStab
Lees meer
Natuurlijke verharding Groesbeek
Lees meer
Reconstructie fietspad Raamsdonk
Lees meer
Bermverharding middels stabilisatie Kapelle
Lees meer
Aanleg windpark Roosendaal
Lees meer
Bermstabilisatie Tull en Het Waal
Lees meer

Neem contact met ons op