Grondverbetering

Grondverbetering? De speciale bewerking van de bodem vereist een juiste capaciteit aan kennis en ervaring met de bodem. In Nederland komen voornamelijk deze 4 verschillende bodemmaterialen voor: zand, klei, leem en veen. De bodemgesteldheid bepaald of de grond draagkrachtig genoeg is. Meestal hebben we met verschillende lagen materiaal te maken in onze bodem. Door een sondering te maken van het terrein krijgt komt de samenstelling, laagopbouw en diktes in beeld.

Expertise in grondverbetering

Wilt u funderen op staal en een terreinverharding realiseren op een slappe bodem? Dan zal de kwaliteit van de fundering bepalen of de verharding stand houdt. Dat is een uitdaging. Een complex vraagstuk dat soms zelfs onoplosbaar lijkt te zijn. Maar hoe zacht de bodem ook is, de kracht van creativiteit maakt het verschil. Terrastab heeft verschillende oplossingen op het gebied van grondverbetering ontwikkeld voor de zettingsgevoelige bodem. Middels een doordachte grondstabilisatie kan de oplossing eenvoudig zijn. Bij andere toepassingen is een zettingsarme constructie weer een betere oplossing. Dit realiseren we met een stijve plaatfundering of onderheide fundering. Deze keuzes maken we met u, aan de hand van mechanische en statische belastingen, zettingseisen en andere omgevingsfactoren.

Grondverbetering Grondverbetering

Grondverbetering of grondstabilisatie

Er zit verschil in grondverbetering of grondstabilisatie. Bij grondverbetering zorgen we middels onze technieken voor een stijging van de waarde. De huidige samenstelling wordt draagkrachtiger, echter niet constructief. Het is hierbij mogelijk een slecht draagkrachtige bodem middels grondverbetering op te waarderen tot de waarde van een nieuw zandpakket.

Bij het stabiliseren van grond zijn de gewenste constructieve eigenschappen het uitgangspunt. De vraag is: hoe gaat u deze bereiken? Door het specifiek per samenstelling en locatie toevoegen van gedoseerde bindmiddelen en additieven, zorgen we met 100% hergebruik van de bestaande grondsoorten, voor een constructieve fundatie. Deze fundering is te gebruiken voor veel verschillende doeleinden.

Door middel van grondstabilisatie verbetert u de ondergrond. Afhankelijk van het doel (bijvoorbeeld bouwweg of fundering voor een terreinverharding) passen we een geschikte stabilisatie toe. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van vrijkomende bouwstoffen als puingranulaat, zand en grind. Sterker nog: ook oude asfaltconstructies en/of freesasfalt benutten we voor stabilisatie. Daardoor bespaart u veel grondwerk en transport en daarmee geld. Zo ontstaat een stabiele ondergrond die berekend is op zware belastingen.  We hebben veel projecten succesvol gerealiseerd door grondverbetering toe te passen.

Zettingsarm of zettingsvrij

De zettingsarme constructies van RvB zijn een opvallend effectieve oplossing voor grondverbetering. We hebben al bij diverse projecten bewezen dat onze fundering ongeëvenaard is. Wat vandaag nog een onstabiele klei- of veenbodem is, kan morgen een duurzaam verhard terrein zijn. Samen met RvB Engineering hebben we een inventieve fundering ontworpen, die we voor elk project opnieuw engineren. Een constructie die berekend is op de zwaarste belasting. Zettingsarm of zettingsvrij, wat u wilt.

Omdat de verharding dankzij de zettingsarme fundering een goede constructie kent, hoeft u weinig onderhoud te verwachten. Het risico op scheuren en verzakkingen is klein. Daarmee is de keuze voor onze oplossing een winstpunt voor de lange termijn.

Grondverbetering: de oplossing

Platgetreden paden en bekende wegen zijn er genoeg. Voor bijna elk infravraagstuk is al eens een oplossing bedacht. Maar het kan beter. Het kan anders. Er zijn meer routes.

RvB ontwikkelt als engineeringsbureau de oplossing, realiseert als infraspecialist de verharding en biedt unieke expertise op het gebied van grondstabilisatie, vloeistofdichte terreinen en zettingsarme funderingen. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer grote logistieke bedrijven, productiebedrijven, dienstverleners, retailers en gemeenten. Bij tal van cases hebben we bewezen met de winnende oplossing te komen. En dat is niet toevallig.

Grondverbetering? Maak kennis!

Als u benieuwd bent naar ónze oplossing, komen we graag met u kennis maken. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen als u meer wilt weten over de mogelijkheden van grondverbetering. Stuur dan een mail naar info@terrastab.nl of bel ons op +31 (0)88 786 85 40. Onze medewerkers staan u graag ter woord.

Vraag onze brochure aan

Vol inspirerende projecten en uitdagende oplossingen!